Link til oversigten

###

Viser

Folkeminder [15]

44

FÅREHYRDENS SANG

De ræjne o de blæse
o Vinden go saa kaald.
Gu naah wos arm Hjaarre
vi krøkke i en Baald.

51

HYRDENS SANG

Aah Gu naah mæ arme Dræng,
a ska tihle a mi Sæng
o u-e o fløt æ For
A ska u-e o fløt æ Væjje
næ-e di anne haah æ bæjje.
A si-e te æ Suel,
faa mi Maww æ huel.
Asie te æ Nøj,
faa a haa laant te æ Bøj.
A fulle i mi Lomm,
dæ wa aalle en Kromm.
Æ Maalti-æ æ fo
o æ Mælmer æ smo.
Aalti rohve di a ska go. –

331

HYRDENS VISE OM BJÆRGMANDEN

Naar Faarehyrde laa ved Faarene ude paa Marken kravlede de stundom op paa Høje og Bakke og idet de slog med deres Hyrdekjæp sang de:

Bjerremand, Bjerremand, benn!
æ do hæ enn,
saa ska Pand-en førr dæ ue
mæ sæjsten Irgepind. (Egepinde)

Fi-e o faar o fie obaag
o fi-e ve hvær Sie.

65

REMSE

A tjænt Nels Linnd udi syw or.

Vi awwelt Byk let øwwe en Traww,
de task a aap i fjowten Daww.
Kom falderideralla!

Vi haaj ingen Low o tæsk-æ o,
vi task æ o wo Stowgwol.

Vi haaj ingen Plæjl o tæsk-æ mæj,
vi task æ mæ wo Mommeltrell.

Vi haaj ingen Skowl o kaahst æ mæj,
vi kaahst æ mæ wo Gryskje (Grydeske).

Vi haaj ingen Kaahr o støf æ i,
vi støvt æ i wo Kjeldtrow.

Vi haaj ingen Own o tah æ i,
vi tah-æ o wo Kahgelen (Kakkelovn).

Vi haaj ingen Møll o mohl æ o,
vi mohlt æ o wo Kaffemøll.

Vi haaj ingen Kaahr o brøg æ i,
vi brøgge-æ i wo Swynspand.

Vi haaj ingen Gja”e o gjah æ mæj,
o dæhfor gia a te Romlomsbæk
o hint Gjae i-en Sywskip Sæk.

Saa to æ Øl te o gjah
te de sto ue å bode Vinie o Dah,

Saa to æ Øl te o ruhs
søen de lætte bode Mønning o Taag aa æ Huhs.

Saa blow dæh Øl o sæhl
o dæ bløw aasse Pænng o tæhl.

406

I Lunden den grønne
Paa Marken den skønne
jeg plukke de Blomster og Blade saa grønne
jeg binde de Kranse, og saa vil jeg danse
med denne Veninde som jeg har saa kjær,
Saa spørge jeg dig vil du danse med mig?
vil du danse med mig saa sig ikke nej

Den enest’ du er, som jeg har saa kjær
som mit Hjærte er nær.
Der har du min Haand.