Det man ikke ved, kan man selv digte til. Det bliver historien ikke ringere af. Men først skal vi have noget at vide om Jeppe og om gården og Jeppes familie. Så kan vi fortælle videre bagefter.

 

Lystfiskerhistorier
fra Karup å

Glyngøre skoles 2.-3. årgang har været på besøg på Jenle. De har hørt om drengen Jeppe, der tog på fisketur ved Karup å. Hjemme på skolen tog børnene tråden op. Det er blevet til vidtløftige lystfiskerhistorier om Jeppe. God fornøjelse.

Jeppe Jensen fra Aakjær

Billedet viser gården i 1880erne. Det er Jeppes far til højre. Sådan så gården ud, da Jeppe var en ung mand.
Gården som den så ud i Jeppes barndom i 1870erne. Billedet er et foto af en gipsmodel. Modellen kan stadig ses i en montre på Jenle.
Det er svært at fotografere modellen, men man kan alligevel se stuehuset og brønden. Stuehuset er nykalket med en flot okker farve.

Hjemme på gården
Stuen med langbordet
Alkover og soveværelse
Frammerset
Forstue og storstue
Kålgården
Udhusene

På fisketur ved Karup å
Åen og engene
Fiskevejr
Fiskenes legepladser
De forskellige fisk
Andre dyr og planter
Gamle Johannes

Hjorddreng på eventyr
Markerne, højene og heden
Fårene
Kvæget
Køer og heste
Fuglene
Andre dyr og planter

Den Sorte Skole
Vistis første skoledag
Ved mors rok
Bedstefar terper salmevers
Tampen brænder
Balles lærebog