Videnskabernes Selskabs kort

I slutningen af 1700-tallet blev Danmark for første gang målt op og der blev fremstillet nøjagtige landkort. Kortene her på siden er farvelagte og forenklede udgaver af de gamle kort. Kortene er gode at bruge, når man fortæller en historie. Du kan se kopier af de originale kort på nettet.

Gode spørgsmål, når du bruger kortet
Hvor bor din hovedperson?
Hvor skal hun hen, når hun går hjemmefra?
Hvilken retning går hun i, og hvad møder hun på vejen.
Hvordan er vind og vejr på turen?
Hvor langt er der og hvordan foregår transporten?

En dansk mil eller blot mil er en længdeenhed på 7.532,48 meter.

En mil er 12.000 alen. En mil blev ofte inddelt i fjerdingvej, dvs. en kvart mil (1.883 meter).

Rask gang er 5-6 km timen, 1 kilometer på 10-12 minutter. Det er ca. 3/4 mil på en time.

Kortet åbner landskabet

Kortskitse efter Videnskabernes Selskabs kort o. 1800
Kortskitse efter Videnskabernes Selskabs kort o. 1800
Signaturer til kortene, farvelagt fra Videnskabernes Selskabs kort o. 1800.