Sneflokke kommer vrimlende

 

1.
Sneflokke kommer vrimlende
hen over diger trimlende,
det knyger ud af himlene,
det sluger hegn og gård,
det ryger ind ad sprækkerne
til pølserne på rækkerne,
og fårene ved hækkerne,
får blink i pelsens hår.

2.
Og poplerne bag mønningen
de duver dybt i dønningen,
og over stakke-grønningen
omtrimler kærv og neg,
det klaprer én om ørene
fra portene til dørene,
bag hvilke de små Sørene’
har rustet sig til leg.

3.
Og gammelmor i klokkerne
med huen og grålokkerne,
hun haler op i sokkerne
og ser forsagt derud,
for nu er kålen liggende,
og nu står tjørnen stikkende
og spidder sne på piggene;
og nu kom Kjørmes-knud!

Vejr, vind og folkesind, 1916
Digtet hed Nordost og var en del af De fire vinde.

 

Højskolesangbogen, 19. udg. nr. 272

Stikord
sne, hegn, gård, mønning,, gammelmor, sokker, kål, tjørn, kyndelmisse (kjørmes knud)

Tid

Vinter


Melodi

Thorvald Aagaard, 1916
 

Klaverakkompagnement