2021: Jens Langkniv
Fortælleuge med Hem Skole

Yngste, det vil sige 0.-2. årgang, havde øvet dramatiserede udgaver af nogle folkemindefortællinger. Det er coronatid. Så meget bedre er det, at få det hele udenfor. Lars Lilholts sang blev øvet til morgensamlinger i skolegården med behørig afstand mellem eleverne.

Optrin yngste
Elever fra yngste opfører en fortælling “on location” ved Flyndersø. Resten af skolen ser på.
Hem Skoles mellemste (3.-4. årgang) laver tableauer fra Jens Langkniv. Her er der dannet kæde, så kalken kan transporteres ud fra kalkgruberne i Daugbjerg. Selvfølgelig var den afsluttende sang Lars Lilholts Jens Langkniv -sang.
Jeppe Aakjær kæmpede for at Flyndersø og de sidste rester af heden skulle bevares. Her er der fællesspisning mellem optrinene. Vi glæder os over, at stedet stadig er en naturperle.

Aakjærs sange i emnearbejdet

Når sangene bliver en del af helheden – eksempel fra Hem Skole

Idéark som oplæg til skolens emneuge

Hem skole 2008. 0.-6. årgang arbejdede i aldersblandede grupper. Efter godt en uges emnearbejde blev der afsluttet med en hel dag på Jenle. Eleverne gjorde klar og øvede sig i løbet af dagen. Om eftermiddagen kom forældrene med madkurve. Der var udstilling og optrin i laden. Film med dramatiserede optrin optaget på Hjerl Hede. Skuespil på friluftsscene i parken og til sidst spisning og fællessang.

Aakjaer-ideark-2008
Lærernes ideark i planlægningsfasen.

2008: En skole indtager Jenle for en dag

Vi kan ikke love, at det altid er muligt sådan at låne Jenle. Men Hem skole har i flere omgange haft mulighed for at gøre stedet til en naturlig ramme om afslutningen af en af skolens fortælleuger. Billedgalleriet her er fra afslutningen af en herlig emneuge i 2009.

2019: Jeppes Verden

Hem Skole har ofte benyttet sig af huskunstnerordningern. Det har ført til et årelangt samarbejde med Det fortællende Teater v. Jesper la Cour. I 2019 arbejdede han sammen med skolens lærerteams om at bygge små fortællespil op. På billederne ser vi, hvordan laden og møllen på Jenle danner ramme om øvelser og afsluttende fremvisning for forældrene.