Hem Skole har tradition for at bruge Aakjærs sange og folkeminder

Det har sat sig spor også her på sitet, hvor skolens projekter er omtalt forskellige steder.

I afsnittet om arbejdet med Aakjærs sange har vi omtalt indskolingens arbejde med Ole sad på en knold og sang, som blev sunget, fortalt og indspillet som animationsfilm.

Skolens større projekter, hvor Aakjærs sange og fortællinger er inddraget, er omtalt i afsnittet om Sange i emnearbejdet.

Du kan læse videre om skolens seneste Aakjær-projekt her på opslaget. Teksten til “Nu er dagen fuld af sang” og de arter af dyr og planter, som er nævnt i sangen kan ses her.

Halvtreds 6-8 årige arbejder med

“Bondegården før og nu”

Animationsfilm: Nu er dagen fuld af sang
22
En af de seks grupper har gjort klar til at lave første del af deres animationsfilm

Indskolingen i Hem arbejdede i foråret 2022 med et emne om landbrug. Børnene besøgte et stort moderne landbrug og havde forlods været omkring emnet med mange forskellige vinkler.

Arbejdet med Jeppe Aakjærs “Nu er dagen fuld af sang” strakte sig over nogle uger, mest på onsdage, som var indskolingens emnedag.

Der blev snakket om landbrug før og nu. Børnene så, hvordan man lavede stopmotion og fik selv prøvet det af.

Fire lektioner gik med at tegne dyr og andre ting til bondegårdene. Seks af de ældste elever (8-årige) blev valgt til at tegne de seks gruppers bondegårde. Samtidig blev bondegårdstegnerne valgt til være gennemgående figurer i gruppernes arbejde. 

Stopmotion-optagelserne løb ligeledes af stabelen en onsdag. Hver gruppe var på ca. 8 elever og blev igen delt i to. De fire elever filmede en sekvens hjemme på gården (to lektioner). De følgende to lektioner filmede resten af gruppen ude på engen, hvor selve sangen foregik.

Søren Kappel redigerede klippene og gjorde råfilmen klar. Herefter sang hele indskolingen sangen, som også var øvet forlods. En gruppe af elever hjalp derefter med at lave speak til de enkelte scener. Også det foregik i samarbejde med Søren Kappel.

Lærerteam, gæstelærer, pædagog og medhjælper gjorde det muligt at holde alle 50 elever beskæftiget samtidig. Medens eleverne tegnede ting og dyr klippede de voksne tegningerne ud, så de var klar til filmdelen.

Baggrundsplancher og videostativer var udlånt fra Jenles Skoletjeneste. Indskolingen havde selv iPads som blev udstyret med programmet StopMotion (gratis). Efter endt filmoptagelse blev plancherne med påklæbede dyr og gårde brugt som vægbilleder i klassen.

Mennesker til filmen blev printet fra kufib.dk. Det er figurer lavet af de større elever på Sinding og Thyborøn skoler.

Nedenfor ses at par af indskolingens vægplancher. Der var 6 animationshold i gang i tre sammenhængende lokaler.